home
Ellie
visie
organisatietrajecten
individuele coaching
workshops
contact
geweldloze communicatie
systemisch werk

DUURZAME VERANDERINGEN REALISEREN

Conflicten gaan in de basis altijd over verschillen. Uitdaging is om bij het ervaren van een verschil in verbinding te zijn en te blijven. Zowel met jezelf als de ander(en) op het moment dat een verschil in visie of werkwijze als ongemakkelijk of onwenselijk ervaren wordt. Er wrijving ontstaat.

Alleen bij een intrinsieke behoefte aan verandering en het inzicht dat het vertrouwde patroon meer kost dan oplevert, is er de daadkracht en het lef om anders te gaan kijken, spreken en handelen. Mijn focus is dat de achterliggende oorzaak van problemen en conflicten op tafel kan komen, zodat interventies duurzaam effect hebben.

Erkenning is daarbij de sleutel tot verbinding en het realiseren van duurzame verandering. Erkennen waar het vertrouwde patroon voor staat maakt duidelijk hoeveel ruimte er is om daadwerkelijk anders te gaan kijken en handelen.


EFFECTIEF FUNCTIONEREN VANUIT INNERLIJK EVENWICHT

Geweldloze communicatie en Systemisch werk zijn ondersteund door Mindfulness geÔntegreerd bij individuele coaching, organisatietrajecten en workshops en trainingen, die ik geef.

Hoewel deze methodes hun eigen werkvormen en ingangen hebben, is hun doel gelijk: effectief functioneren vanuit innerlijk evenwicht.


MENSEN VERBINDEN

Met kracht, passie en plezier werk ik aan duurzame veranderingen voor mensen en organisaties door


BEWUST COMMUNICEREN

Verbinding ontstaat door bewust communiceren. Bewust communiceren is bewust zijn van wat in je leeft, zorgvuldig verwoorden en oprechte interesse hebben in wat er in de ander leeft.

De beweging tussen je bewust zijn van wat er nodig is om in je eigenheid te blijven staan en tegelijkertijd ruimte te geven aan de eigenheid van de ander creŽert verbinding.


AANDACHT EN STEUN VOOR WAT JE ERVAART

Aandacht is er voor wat je ervaart

Ik steun je bij het doorleven en verwoorden van persoonlijke ervaringen, het integreren van inzichten in je dagelijks leven en je werksituatie. Ervaren wat er in je lichaam gebeurt, verstilling en het omvormen van oordelen naar informatiebronnen is hierbij een krachtig instrument.

Verantwoordelijkheid nemen voor wat je ervaart, helder zijn over wat je nodig hebt en daar bewust over communiceren, geef ik concreet vorm in:

De menselijke maat staat centraal. Erkenning en respect zijn de sleutel.