home
Ellie
visie
organisatietrajecten
individuele coaching
workshops
contact

WIE IS ELLIE
 
VanderEst is Ellie van der Est (1952).

Klanten ervaren mij als authentiek en betrokken. Inspirerend en spiegelend. Helder verwoordend van wat benoemd moet worden, zonder oordeel.

Verschillen tussen mensen boeien en inspireren me.
Wat me intrigeert, is:


OPRECHTE EN EFFECTIEVE RELATIES CREËREN


Mijn innerlijke drijfveer is een bijdrage leveren aan een wereld waar mensen respectvol met elkaar omgaan, onder andere door het creëren van oprechte en effectieve relaties. In alle sectoren waarin ik sinds 1993 werk – o.a. bankwezen, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, ICT – heb ik ervaren dat stagnatie ontstaat doordat het mensen niet duidelijk is wat hun innerlijke drijfveer is en/of ze elkaar misverstaan.


BEWEGING EN DUURZAME VERANDERING REALISEREN

In mijn begeleiding ben ik erop gericht een cultuur van vernieuwing te scheppen. Centraal staat:

Vertrouwde patronen en cruciale thema’s worden respectvol zichtbaar, ervaarbaar en bespreekbaar gemaakt. Wat ben je werkelijk bereid toe te voegen aan je leven of een samenwerkingsverband om beweging te creëren. Doel is duurzame veranderingen te realiseren. Ik creëer een veilige omgeving, waarbinnen experimenteren met nieuw gedrag mogelijk is.


ERKENNING EN VERBINDING


Het thema ‘Verbinding’ loopt als een rode draad door mijn persoonlijke en professionele leven. Verbinding maken met wat in jou leeft, legt een basis voor een gezonde verbinding met anderen.

Erkenning is de sleutel tot verbinding. Naar jezelf én naar de ander(en). Erkennen is het aanvaarden van het totale beeld aan feiten, gevoelens en behoeften. Dan komt er een creatieve kracht vrij die nieuwe variaties van samenwerken mogelijk maakt.


GEWELDLOZE COMMUNICATIE EN SYSTEMISCH WERK


Geweldloze communicatie en Systemisch werk zijn ondersteund door Mindfulness geïntegreerd in al mijn werkzaamheden. Allebei een krachtige en effectieve methode rond communicatie en verbinding. Beide gefocust op zien en benoemen wat aandacht nodig heeft. Beiden zonder oordeel en met aandacht voor de invloed van woorden op het proces. In de praktijk versterken ze elkaar.

Concreet geef ik ze vorm in:

De menselijke maat staat centraal. Erkenning en respect zijn de sleutel.