home
Ellie
visie
organisatietrajecten
individuele coaching
workshops
contact

BEGELEIDING OM IN BEWEGING TE KOMEN

Individuele coaching is maatwerk en daarbij begeleid ik je om uit jezelf in beweging te komen. Verantwoordelijkheid nemen voor wat je ervaart en nodig hebt én hoe je erover communiceert, zijn de kernthema’s bij individuele coaching.

Je kunt om verschillende redenen voor individuele coaching kiezen:


VEILIGE OMGEVING

Ik creëer een veilige omgeving voor je en heb aandacht voor:

Ik steun je bij het doorleven en verwoorden van persoonlijke ervaringen, het integreren van inzichten in je dagelijks leven en je werksituatie. Ervaren wat er in je lichaam gebeurt, verstilling en het omvormen van oordelen naar informatiebronnen is hierbij een krachtig instrument.

Coachingstrajecten vinden plaats in Rotterdam. Na een intakegesprek stellen we samen het aantal gesprekken en de frequentie vast. Organisaties met meerdere coachingstrajecten hebben de mogelijkheid voor coaching op locatie.

Maak een afspraak voor vrijblijvend oriënterend gesprek