home
Ellie
visie
organisatietrajecten
individuele coaching
workshops
contact

INSPIREREND ORGANISEREN

Inspirerend organiseren is van de klacht naar de potentie gaan. Nieuwe landschappen ontdekken door met andere ogen te kijken naar dat wat vertrouwd is. Nieuwsgierig zijn naar elkaar en dat wat anders is. Je potentie de ruimte geven. De moed om overeenkomstig je waarden te handelen. Met de dynamiek die past bij het doel en de weg ernaartoe.

Organisaties die inspirerend willen organiseren, begeleid ik met dat uitgangspunt bij:

Elementen van deze trajecten zijn:

Context, inhoud en proces zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.


1. CONTEXT: GEDEELDE VISIE, OPTIMALE SAMENWERKING

Visie gaat over meer dan een taak volbrengen. Het gaat over ontdekken en uitbreiden van onze manier van kijken naar diegenen met wie we samenwerken. De context. Begeleiden van medewerkers en leidinggevenden naar een gedeelde visie en optimale samenwerking is mijn specialisme.


2. INHOUD: INSPIREREND ORGANISEREN

Inhoud centraal stellen in projecten of contacten is een uitdaging. Alert zijn op vermengen van de inhoud met persoonlijke belangen en emoties ook. Bewust schakelen tussen inhoud en proces is een sleutel tot inspirerend organiseren.


3. PROCES: BEWUST COMMUNICEREN

Bewust zijn van de mogelijke effecten van ons doen en laten op al het andere brengt kwaliteit van communiceren voort. Met kwaliteit van samenwerking als resultaat. Teams, afdelingen of totale organisaties leer ik zonder oordeel kijken naar wat vermeden wordt en/of erkenning nodig heeft.

Maak een afspraak voor vrijblijvend oriënterend gesprek