home
Ellie
visie
organisatietrajecten
individuele coaching
workshops
contact
verbinding
boek

DE KRACHT VAN VERBINDING

Mensen met een gezond besef van wederzijdse afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan met die van anderen. Respect is nodig om elkaar te verstaan en te erkennen wat nodig is. Zo ontstaat de kracht van verbinding.

De (meer)waarde van verbinding uit zich in:


HOE ONTSTAAT VERBINDING


Respect: erkenning van mens-zijn en denkwijze

Respect staat in alle begeleidingstrajecten en workshops centraal.

Mijn respect voor de vraag die je me als persoon of organisatie stelt, is de basis om de vraag achter jouw vraag te ontdekken.


Oordeel als bron van informatie

Leven vanuit een oordeel maakt dat je je afsluit en gekleurd hoort of ziet wat er gebeurt. Oordelen onderzoeken geeft zicht op de onderliggende informatie. Deze andere kijk op jezelf en/of de ander geeft ruimte voor nieuwe verbindingen en acties.

Eigen oordelen onderzoeken vraagt moed. Toegeven dat je (onbewust) dingen anders doet dan je zegt of wilt doen, vraagt durf.


Erkenning maakt verbinding mogelijk

Erkenning is 'het volledig zien en aanvaarden van wat iemand ervaart in een situatie'. Daar hoef je het niet mee eens te zijn of iemand gelijk in te geven. Erkenning laat ruimte voor een eigen mening over die situatie of beleving.

Zonder erkenning is het lastig en misschien zelfs onmogelijk om tot verbinding te komen.


WAT MAAKT DAT MENSEN WILLEN VERANDEREN OF NIET

Alleen bij een intrinsieke behoefte aan verandering en het inzicht dat het vertrouwde patroon meer kost dan oplevert, is er de daadkracht en het lef om anders te gaan kijken, spreken en handelen.

Erkenning is daarbij de sleutel tot verbinding en het realiseren van duurzame verandering. Erkennen waar het vertrouwde patroon voor staat maakt duidelijk hoeveel ruimte er is om daadwerkelijk anders te gaan kijken en handelen.

In mijn boek ‘De kracht van verbinding’ geef ik antwoord op de vraag: ‘Wat maakt dat mensen willen veranderen of niet?’. Hoe bewust communiceren daarover de sleutel van verbinding vormt en bijdraagt aan het managen van verschillen in organisaties.

Download gratis hoofdstuk 5 en ervaar de kracht van verbinding

Bestel ‘De kracht van verbinding'